Interwencje 2015r.

W 2015 roku nasza jednostka interweniowała 51 razy w czym:
32 pożary
18 zdarzenia drogowe
1 fałszywy alarm

20140109_112921